Skip to the content

Dato: 11.02.2023

Tid: 14.15 - 15.00

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 190/80 (student)

Kjøp Billettar

Livet i arkivet

Det finst mange forteljingar som ligg innelåste, stabla, kategoriserte og arkiverte. Korleis går ein forfattar fram for å avdekke dei? Gjennom ei oppdagingsferd i ulike arkiv har forskar og forfattar av boka All Rise: Resistance and Rebellion in South Africa Richard Conyngham og redaktør, historikar og forfattar av The Lighthouse of Stalingrad Iain MacGregor grave fram forteljingar om delar av historia som ofte blir oversett. Dei møter sosialantropolog og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Michelle Tisdel for å snakke om arkivforsking og korleis forskarane avdekte dei skjulte forteljingane.

Samtalen vil vere på engelsk.

Del Innhald