Skip to the content
}

Personvernerklæring

Slik behandler vi dine personopplysninger

Bergen internasjonale litteraturfestival tar ditt personvern på alvor, og vil kun bruke dine personlige data til å håndtere ditt kundeforhold og for å levere de tjenestene du har bestilt fra oss. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs generelle personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Hvem vi er:

Bergen internasjonale litteraturfestival blir arrangert av Litteraturhuset i Bergen. Litteraturhuset i Bergen er en ikke-kommersiell stiftelse og har som formål å formidle og vekke interesse for litteratur og lesning, samt stimulere til debatt om samfunnsaktuelle spørsmål.

Litteraturhuset i Bergen driver med aktiviteter som festival, seminarer, debatter, opplesningskvelder, konserter, utstillinger, skrivekurs, skolebesøk og lignende. 

2. Personopplysninger vi samler inn fra deg:

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, og kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Personopplysninger vi samler inn omfatter ditt navn, ditt mobilnummer og e-postadresse.

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies), som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. En forklaring på hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler er gitt i punkt 11.

Kredittkortopplysninger blir ikke tatt imot eller lagret av oss, men av vår tredjeparts betalingsformidler LinTicket.

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger:

Formålet med å samle inn personopplysninger er å kunne levere og tilpasse tjenestene våre til deg, samt opprettholde og videreutvikle dem, og å kunne tilpasse og målrette annonser og annen markedsføring som vises til deg som bruker av tjenestene våre.

4. Hvordan dine personopplysninger brukes:

Av personopplysningene vi samler inn om deg (se punkt 2), er det først og fremst din e-postadresse vi bruker:

Dette er for å kunne sende deg nyhetsbrev om våre arrangementer. Her bruker vi programmet Mailchimp.

E-postadressen din vil også kunne bli brukt i vår digitale markedsføring, eksempelvis til målretting av annonser.

5. Hvordan du kan få tilgang til og hvordan du kan oppdatere dine personopplysninger:

Du kan når som helst aksessere og oppdatere dine personopplysninger ved å sende oss en e-post til hei@litthusbergen.no, dersom du ønsker å oppdatere dine opplysninger.

Du kan også velge å abonnere på vårt nyhetsbrev.

6. Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre:

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen, men ditt navn og e-post opplysningene lagres og brukes til utsendelse av vårt nyhetsbrev, som du når som helst kan melde deg av.

Vi kan utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.

7. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:

Vi overfører ikke dine personopplysninger til land eller organisasjoner utenfor land i EU eller EØS.

8. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger:

Dine personopplysninger blir lagret i inntil 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 10 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.

9. Dine rettigheter:

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt etter denne Personvernerklæringen. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på hei@litthusbergen.no.

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger, eller å kreve retting av feilaktige opplysninger vi har lagret om deg.

10. Din rett til å klage:

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på e-post hei@litthusbergen.no.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende personopplysningslov eller GDPR.

11. Cookie Policy:

Bergen internasjonale litteraturfestival bruker cookies til å optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen. En cookie er en informasjonskapsel som lagres midlertidig eller vedvarende som en liten fil på din datamaskin.

Om du ikke ønsker å akseptere vår bruk av cookies, kan du foreta endringer i din nettleser slik at din datamaskin automatisk avviser cookies.

12. Kontaktinformasjon

E-post: hei@litthusbergen.no
Tel: 55 23 15 20

//

BRUKERAVTALE FOR WWW.LITTFESTBERGEN.NO
Versjon 1.0, sist oppdatert 22. oktober 2018

1. Generelt

Nettstedet www.littfestbergen.no driftes av Litteraturhuset i Bergen med org.nr.993607312 og adresse Østre Skostredet 5–7, 5017 BERGEN («Leverandøren»).

Disse generelle vilkårene («Brukeravtalen») gjelder for enhver bruk av nettstedet, og du som bruker nettstedet omtales som «Kunden». Leverandøren og Kunden omtales også hver for seg som «Part» og i fellesskap som «Partene». Det kan gjelde tilleggsvilkår for enkelte produkter eller tjenester Leverandøren tilbyr via nettstedet, og disse Brukervilkårene vil gjelde i tillegg til slike særskilte vilkår. Dine kredittkortopplysninger blir ikke behandlet av oss, men av LinTicket som har egne vilkår du må følge for å gjennomføre billettkjøp.

Endringer i Brukeravtalen er bare gyldige dersom de er signert av daglig leder hos Leverandøren eller er publisert på Leverandørens nettsted som generell oppdatert versjon. Dersom noen av brukervilkårene anses å være ugyldige, falt bort eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene. Dersom Kunden bryter brukervilkårene og Leverandøren ikke foretar seg noe, vil Leverandøren fremdeles ha sine rettigheter og rettsmidler i behold.

2. Opphavsrett mv. til Produktene

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedet. Kunden plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger på nettstedet.

Kunden har ikke anledning til å benytte innhold fra nettstedet til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Leverandøren.

3. Rettigheter til data fra Kunden

Kunden har eiendomsrett til data som Kunden via nettstedet har lagt inn i Leverandørens produkter eller løsninger.

Kunden gir Leverandøren rett til å bruke Kundens data i Leverandørens løsninger, så lenge Brukeravtalen mellom Partene varer for å oppfylle Leverandørens forpliktelser etter Brukeravtalen og andre avtalen for øvrig med Kunden samt rett for Leverandøren å bruke slike data for å forbedre Leverandørens Produkter så lenge dette skjer uten at forretningshemmeligheter, Kunden eller noen hos Kunden identifiseres. Leverandøren gis rett til å bruke anonymiserte data (big data) til å kunne tilby Kunden bedre produkter og tjenester som gode prognoser, optimalisering av produkter og tjenester samt analyser.

4. Tillit til informasjonen som fremkommer

Leverandøren gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av nettstedet, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

5. Personvern

Leverandøren behandler dine opplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring (se over). Ved å benytte nettstedet samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt til Leverandøren er korrekte.

6. Cookies policy

Leverandøren bruker cookies til å optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen. En cookie er en informasjonskapsel som lagres midlertidig eller vedvarende som en liten fil på Kundens datamaskin. Leverandøren bruker tredjeparts cookies for å registrere hvilke arrangementer våre besøkende er interessert i og å måle trafikk. Hensikten er å forbedre og tilpasse våre tilbud. Om Kunden ikke ønsker å akseptere vår bruk av cookies kan Kunden foreta endringer i sin nettleser slik at datamaskin automatisk avviser cookies.

7. Tvisteløsning

Brukeravtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kunden og Leverandøren knyttet til Brukeravtalen skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Oslo tingrett, som Partene vedtar som rett verneting.

Del Innhald