Skip to the content
}

Bergen internasjonale litteraturfestival

Foto av publikum på litteraturfestival

Fem dagar med sakprosa og skjønnlitteratur frå heile verda

Bergen internasjonale litteraturfestival for sakprosa og skjønnlitteratur (LitFestBergen) presenterer internasjonal og norsk litteratur, og blei arrangert for første gong i 2019.

Formålet er å presentere internasjonal og norsk sakprosa og skjønnlitteratur av høg kvalitet, og gjennom det auke forståinga for verda vår i dag og menneska sin plass i den.

LitFestBergen er kjenneteikna av eit litterært, språkleg, kulturelt og geografisk mangfald. Bergen internasjonale litteraturfestival skal vere modig og nyskapande, og samtidig tilgjengeleg for eit breitt publikum. På festivalen møter publikum forfattarar frå heile verda og frå Noreg, og får innsikt i litteratur som går rett inn i dei store, viktige spørsmåla som gjeld oss alle.

Festivalsjef er Teresa Grøtan. Les meir om administrasjonen, dei kunstnariske råda og styret her.

Festivalen blir arrangert 7.-11. februar 2024 på Litteraturhuset i Bergen.

Del Innhald