Skip to the content
Dale Rothenberg

Dato: 10.02.2023

Tid: 14.00 - 14.45

Stad: Alver

Kulturelt mangfald for fellesskap i skulen

Sommaren 2021 arrangerte Northing og Tekstallianse saman med ei rekke lokale aktørar Aust-asiatisk kulturveke på Møhlenpris oppveksttun. Førti barn frå seksten ulike skular i Bergen deltok. Prosjektet var inspirert av den internasjonale kampanjen Stop Asian Hate, og hadde som mål å bygge kunnskap om, forståing av og kjærleik til den austasiatiske kulturen.

Med utgangspunkt i dette prosjektet spør vi: Korleis kan skulen bidra til kunnskap om og respekt for ulike kulturar og menneske, og kva rolle kan litteraturaktørar og det utøvande kulturfeltet spele i arbeidet?

Med Ben Yu (Northing), Anna Svingen-Austestad (førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk ved KMD), Eduardo Andersen (Byråd for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune), samtaleleiar Leïla Rezzouk (Papillon)

Del Innhald