Skip to the content
}

Anna Svingen-Austestad

Anna Svingen-Austestad (f. 1976, Noreg) er førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Ho er tilknytt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i kunst, musikk og design.
Forskinga hennar fokuserer på estetiske praksisar og subjektiveringsprosessar både med og utan tilknyting til utdanningsinstitusjonar. Særleg har ho vore opptatt av verkingar av samtidskunsten sine sosiale og poetiske praksisar og prosesser, sted og eksistensielle territorium.

Del Innhald