Skip to the content
}

Martin Paulsen

Hans Jørgen Brun

Martin Paulsen (f. 1978) er forskar og omsettar.

Han tok doktorgrad i russisk ved Universitetet i Bergen i 2009. Frå 2009 til 2016 jobba han som undervisar, forskar og administrator same stad. Frå våren 2022 har han vore instituttleiar ved Institutt for framandspråk ved universitetet.

Forskinga har særleg vore knytt til utviklinga i Russland, Ukraina og Belarus etter at Sovjetunionen braut saman.

Paulsen har mellom anna omsett Pønkebønn (2013), om Pussy Riot, og i 2022 kom omsettinga av den ukrainske forfattaren Oksana Zabuzjko si bok Min lengste reise.

Del Innhald