Skip to the content

Dato: 10.02.2021

Tid: 20.00 - 21.00

Stad: Auditoriet

Pris: 40 (strøyming)

Kjøp Billettar

Pandemien, mennesket og litteraturen (digitalt)

Grunna dei nye smittevernreglane i Bergen har vi ikkje moglegheit til å ha publikum i Auditoriet. Dei som har kjøpt billettar vil få dei refundert. Strøymebillettar er tilgjengelege på ticketco.no (følg billettlenka).

Det har gått eitt år sidan pandemien sette verda ut av spel. Korleis har dette året vore? Og kva vil dei langsiktige konsekvensane bli, ikkje minst for den yngste generasjonen? Korleis har tidlegare pandemiar verka inn på samfunn og økonomi, på litteraturen som blei skrive, på korleis menneska tenkte?

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, biolog Dag O. Hessen og litteraturvitar Eirik Vassenden møter journalist Hilde Sandvik til samtale om kva følgjer denne perioden kan ha for menneske og natur og korleis det kan komme til uttrykk litterært. 

Del Innhald