Skip to the content

Dato: 11.02.2021

Tid: 21.00 - 22.00

Stad: Auditoriet

Kjære søster, kjære bror (utsett til hausten)

Forfattarane Maria Navarro Skaranger og Odd Eirik Sætre Færevåg har i romanen Bok om sorg og novellesamlinga Den vesle jenta og havet skrive om søsken som døyr. Dei skildrar utfordringane med å takle eit slik tap for foreldre og korleis ein som barn og seinare vaksen, tenker tilbake og lever med saknet. 

Kva rolle kan skjønnlitteratur spele for det sørgande mennesket? Skaranger og Færevåg møter Jan H. Landro til samtale. 

 

Del Innhald