Skip to the content
}

Vendela Vida

Vendela Vida (f. 1971, USA) er forfattar og forleggar busett i Nord-California.

Ho har gitt ut seks romanar, blant anna Let the Northern Lights Erase Your Name, The Lovers, og The Driver’s Clothes Lie Empty. Hennar nyaste verk, We Run the Tides, blir gitt ut i februar 2021.

Vida er medredaktør i tidsskriftet The Believer, redaktør for The Believer Book of Writers Talking to Writers, og styremedlem i den ideelle organisasjonen 826 Valencia, eit skrivesenter for ungdom i San Francisco. No arbeider ho med å redigere ein antologi om svensk litteratur som skal publiserast på engelsk.

Del Innhald