Skip to the content
}

Sanjoy K. Roy

Sanjoy K. Roy (f. 1962, India) er kulturentreprenør og dagleg leiar i Teamwork Arts, som årleg gjennomfører over 33 anerkjende festivalar for utøvande kunst, visuell kunst og litteratur i 40 byar rundt omkring i verda, blant anna den ikoniske litteraturfestivalen i Jaipur Literature Festival (JLF), internasjonale arrangementer i JLF og den nyleg oppretta digitale JLF Brave New World-serien. Han er stiftar av fondet Salaam Baalak, som ytar stønad til gateborn i Delhi. Roy arbeider tett saman med ulike organ og regjeringa om politiske spørsmål i den indiske kultursektoren, og han har undervist og hatt samarbeid med fleire anerkjende internasjonale universitet.

Del Innhald