Skip to the content

Dato: 12.02.2021

Tid: 15.00 - 16.00

Stad: Youtube

Jaipur, India

Du kan sjå Literature Live Around the World på YouTube.

The Edict Project: Musikk og meining for vår tid

Presentert av Jaipur Literature Festival (JLF)

TM Krishna, offentleg intellektuell og anerkjend songar innanfor karnatisk songtradisjon, er dedikert til arbeidet sitt i heile spekteret av musikk, samfunn og kultur. The Edict Project, i samarbeid med Ashoka University, er eit kreativt prosjekt som ønsker å gjenoppdage det musikalske i keiser Ashoka sine eldgamle edikt – filosofiske retningar som tar til orde for eit meir humant samfunn byggja på empati og medkjensle – noko som kom til syne i den første perioden med koronanedstenging. The Edict Project formidlar Krishna si overtyding om at verda kan heilast gjennom ei djupare musikalsk forståing. TM Krishna møter Manasi Subramaniam i ein oppglødande, tverrfagleg samtale som leiter i historia og i kulturen for å ramme inn vår tid i ord, musikk og meining. 

LOKAL VERT: Sanjoy K. Roy

 

Del Innhald