Skip to the content

Dato: 09.02.2024

Tid: 11.15 -

Stad: Olav H. Hauge

Drømmenes sykkelregister

Erlend Loe har skrive bok om å flykte frå den verkelege verda og inn i draumane. Drømmenes sykkelregister handlar om Solveig som ikkje følar seg særleg suksessrik i kvardagen. Etter at sykkelen hennar blir stole i draumeverda, forsvinn ho meir og meir inn i en imaginær verkelegheit som etter kvart tar heilt overhand.

Lukka arrangement for skular.

 

Del Innhald