Skip to the content

Dato: 10.02.2023

Tid: 17.00 - 17.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 190/80 (student)

Kjøp Billettar

Raseriet som øydeleggande kraft

Den tyrkiske politiske kommentatoren og forfattaren Ece Temelkuran gav nyleg ut boka Together: A Manifesto Against the Heartless World. Raseriet høyrer heime hos dei polariserande stemmene, demagogane, dei som ikkje ønsker openheit og demokrati, meiner Temelkuran. Dessutan blir folk sitt raseri bevisst misbrukt i media for å skape merksemd og dermed profitt. Temelkuran etterlyser ein ny form for moral, bygd på verdigheit og venleik. Temelkuran treffer leiar av ytringsfridomskommisjonen Kjersti Løken Stavrum til samtale om korleis vi kan bidra til meir tillit og mindre polarisering i samfunnet.

Samtalen vil vere på engelsk.

Del Innhald