Skip to the content

Dato: 09.02.2023

Tid: 21.00 - 22.00

Stad: Auditoriet

Pris: 190/80 (student)

Kjøp Billettar

Raseri i liv og litteratur

Er raseriet ei forløysande kraft? Eller fører det til katastrofe og øydelegging? Med døme frå litteraturen, verdshendingar og menneskeleg liv og virke diskuterer filosof Lars Fr. Svendsen, forfattar Monica Isakstuen og litteraturforskar Janne Stigen Drangsholt raseriet sin plass i livet og i litteraturen. Samtalen blir leia av Eivind Riise Hauge.

Del Innhald