Skip to the content
Petter Mejlænder

Dato: 10.02.2023

Tid: 16.15 - 16.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 100/75 (student)

Kjøp Billettar

Rasande føredrag: Skule

«Det er ikke vondt å dø, tenker Clemens Saers idet eleven vrir strupehodet hans rundt.» Sitatet er henta frå boka Lærer på liv og død, som Clemens Saers har skrive saman med forfattar Knut Lindh. Clemens har vore lærar på alle trinn i femti år. Saers opplevde at arbeidsgivaren ikkje støtta han i tida etter angrepet. Det, meiner han, er eit symptom på korleis skulen har utvikla seg etter reform 94 og reform 97. Reformene har ført til at lærarar ikkje vågar å sette naudsynte grenser for elevane og ikkje vågar å seie ifrå om uhaldbare forhold i klassane. Ikkje minst har det ført til eit stort fall i rekrutteringa til lærarutdanninga. I dette føredraget fortel Clemens Saers om opplevingane sine gjennom eit langt liv i skulen.

Del Innhald