Skip to the content
Eva Lene Gilje Østensen

Dato: 12.02.2023

Tid: 14.00 - 14.30

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 100/75 (student)

Kjøp Billettar

Rasande føredrag: Hemn

Hemn: rekneskap, likevekt, utjamning. Hemn får oss til å tenke på barbari, middelaldersk sjølvjustis eller maktinstansar som lar befolkninga sjå på offentlege avrettingar, både som underhaldning og som legitimerande garanti. Hemnen får oss til å tenke på blodige feidar, fatwaer, mafia og narkokartell, men også på parodien, B-filmen, på westernfilmar eller regissøren Quentin Tarantino sine overdrivne og parodiske meta-meta-kollasjar. Hemnens natur er som ein spiral. Han krev ikkje avslutning – snarare det motsette: Han vidarefører uretten. I dette kåseriet tar forfattar og musikar Pedro Carmona-Alvarez føre seg hemnen i litteraturen, kulturen og samfunnet.

Del Innhald