Skip to the content

Dato: 11.02.2022

Tid: 14.00 - 14.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: Gratis

Kjøp Billettar

Berekraftig litteraturproduksjon

LitfestBergen, Tekstallianse og Nordens Hus på Færøyene har innleia eit samarbeid med berekraft og grøn omstilling i kulturproduksjon som tema. Vi set fokus på overgangen frå fysiske møte på festivalar til digital distribusjon av litterære samtalar, og i den første samtalen om temaet spør vi korleis endringa påverkar den kunstnariske prosessen og utviklinga for forfattarane.

Deltakarane er Anne Karin Sæther, Pedro Carmona-Alvarez og Henning Bergsvåg.

Samtalen er startskotet for ei spørreundersøking som blir utvikla i samarbeid med Vestlandsforskning, om berekraft i samband med digitale litterære samtalar.

Samtalen blir også strøyma. Følg denne lenka for å sjå på YouTube.

Del Innhald