Skip to the content
}

Line Norman Hjorth

Kalle Sigelius

Line Norman Hjorth (f.1983, Noreg) underviser, forsker og er skribent innan fagfeltet Lov og litteratur. I doktoravhandlinga si var ho særleg oppteken av språkbruk og forteljingar i rettssalen. Dei siste åra har Norman Hjorth vore knytt til det tverrfaglege forskingsprosjektet A Narratology of Criminal Cases ved Universitetet i Bergen.

Hausten 2021 gav ho ut boka Troverdighet i rettssalen.

Del Innhald