Skip to the content
Forfattarportrett: Celina Øier

Dato: 11.02.2021

Tid: 12.00 - 12.45

Stad: Olav H. Hauge

Vedunderlege verden

Viss vi veit meir om kor avhengige vi er av naturen og kor mykje den gir oss, vil vi då ta betre vare på den? Det er håpet til forskar og forfattar Anne Sverdrup-Thygeson. I boka På naturens skuldre fortel ho den eine fantastiske historia etter den andre – mellom anna om dolkehaleblodet som reddar liv, øglespyttet som får oss til å produsere insulin og barlindtreet som får kreftceller til å stoppe og dele seg. Forfattaren blir intervjua av elevar.

Aktuell bok: På natures skuldre (Kagge, 2020)

Samtalen blir òg halde i Auditoriet klokka 13:00.

Lukka arrangement for skular (blir òg strøymt)

Del Innhald