Skip to the content
James J. Reddington

Dato: 10.02.2021

Tid: 13.30 - 14.15

Stad: Auditoriet

Unge svarte liv betyr noko

Kor omfattande er rasisme i USA? Kva er årsakene? Og kan Black Lives Matter-rørsla gjere tilhøva betre? Jason Reynolds skriv dikt og romanar, hovudsakeleg for barn og unge vaksne. Han skildrar unge afro-amerikanarar som blir utsette for politivald eller korleis det er å leve etter at ein bror er blitt skoten. På kva måte kjenner unge svarte amerikanarar seg igjen i desse historiene, og kvifor meiner Reynolds det er viktig at dei les bøker om desse temaa? Forfattaren blir intervjua av elevar.

Aktuelle bøker: Stamped: Racism, Antiracism, and You (2020) og Long Way Down (2020)

Samtalen blir òg halde i Auditoriet klokka 14:30.

Lukka arrangement for skular (blir òg strøyma)

 

Del Innhald