Skip to the content

Dato: 13.02.2021

Tid: 12.00 - 13.00

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 180/80 (student)/40 (strøyming)

Kjøp Billettar

Er vegen målet?

Nitti prosent av den motoriserte transporten vår er med bil. Noreg er blant dei mest bilavhengige landa i verda – og Bergen er ikkje noko unnatak. Bilen har styrt utviklinga av Bergen slik byen vår er i dag. 

Dette er bevisst politikk, meiner Ulrik Eriksen i boka Et land på fire hjul. Han viser korleis tilrettelegging for bilar har hatt store konsekvensar for planlegging, utbygging og busetting i Noreg, særleg i byane.  Bilen i Noreg har gått frå å vere berre for dei velståande til det kanskje mest folkelege som finst. Ulrik Eriksen diskuterer bil og politikk med journalist og kommentator i Bergens Tidende, Hans K. Mjelva

Er det nokon veg tilbake? Korleis skal Noreg, og Bergen, handtere transport og trafikk i framtida? Forskar Siddharth Sareen kjem på scena saman med Ulrik Eriksen for å diskutere bilfrie soner, Bybanen og kva framtida kan bringe. Dei siste minutta blir sett av til spørsmål frå publikum.

Del Innhald