Skip to the content

Dato: 13.02.2021

Tid: 12.00 - 13.00

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 40 (strøyming)

Kjøp Billettar

Er vegen målet? (digitalt)

Grunna dei nye smittevernreglane i Bergen har vi ikkje moglegheit til å ha publikum i Auditoriet. Dei som har kjøpt billettar vil få dei refundert. Strøymebillettar er tilgjengelege på ticketco.no (følg billettlenka).

Nitti prosent av den motoriserte transporten vår er med bil. Noreg er blant dei mest bilavhengige landa i verda – og Bergen er ikkje noko unnatak. Bilen har styrt utviklinga av Bergen slik byen vår er i dag. 

Dette er bevisst politikk, meiner Ulrik Eriksen i boka Et land på fire hjul. Han viser korleis tilrettelegging for bilar har hatt store konsekvensar for planlegging, utbygging og busetting i Noreg, særleg i byane.  Bilen i Noreg har gått frå å vere berre for dei velståande til det kanskje mest folkelege som finst. Ulrik Eriksen diskuterer bil og politikk med journalist og kommentator i Bergens Tidende, Hans K. Mjelva

Er det nokon veg tilbake? Korleis skal Noreg, og Bergen, handtere transport og trafikk i framtida? Forskar Siddharth Sareen kjem på scena saman med Ulrik Eriksen for å diskutere bilfrie soner, Bybanen og kva framtida kan bringe. Dei siste minutta blir sett av til spørsmål frå publikum.

Del Innhald