Skip to the content
}

Open Window Theatre

Open Window Theatre lagar familieframsyningar med humor og varme som kommuniserer med barn i eit språk dei kan forstå. Dei har gjesta ei rekke nasjonale og internasjonale teaterfestivalar. Leiar Dominika Minkacz-Sira er utdanna ved teateruniversitetet AST i Polen.

Del Innhald