Skip to the content
}

Mohamed Abdi

Mohamed Abdi (f. 1986, Somalia) er norsklærar og skribent. 

Abdi har vore spaltist i Klassekampen, Morgenbladet og Dagsavisen. Han har òg vore medforfattar i antologiane Islamsk Humanisme (2016) og Kjære bror (2018), og har i tillegg publisert tekstar som omhandlar rasisme, integrering, ytringsfridom, likestilling og religion i blant anna Samora, Vinduet og Morgenbladet. Han er særleg oppteken av korleis det fleirkulturelle samfunnet i Norge skal vere mest mogleg inkluderande og harmonisk.   

Del Innhald