Skip to the content
}

Kjersti Løken Stavrum

Kjersti Løken Stavrum (f. 1969, Noreg) er leiar av Ytringsfrihetskommisjonen. Ho er til dagleg leiar av Stiftelsen Tinius og styreleiar i Norsk PEN frå 2019. Løken Stavrum er tidlegare journalist og redaktør og sit i styret for Ethical Journalism Network og Faktisk.no. Ho er styreleiar for Kristiansand kommune si energiverksstifting Cultiva.

Del Innhald