Skip to the content

Dato: 08.02.2020

Tid: 15.00 - 16.15

Stad: Auditoriet

Pris: 150

Kjøp Billettar

Verda på laurdag: Europa, kva no?

I fleire hundreår har dei europeiske samfunna stått i front av verdas økonomiske og kulturelle utvikling. Men det siste tiåret har pilene peika nedover på fleire område: arbeidsløysa aukar, ekstremismen vinn fram, og reaksjonære krefter pregar verdikampen.

Forfattarane Ingrid Brekke, Nazneen Khan-Østrem og Vibeke Knoop-Rachline er aktuelle med bøker om Polen, Storbritannia og Frankrike. Dei møtest til samtale om brexit, migrasjon og terror i Europa under leiing av Kjersti Løken Stavrum.

Del Innhald