Skip to the content
Lappalaisia Pariisissa. Utstillingsgruppe fra Karasjok og Kautokeino, trolig i Paris 1879. Kilde: Nasjonalmuseet Finland

Dato: 07.02.2020

Tid: 15.45 - 16.15

Stad: Auditoriet

Pris: 100

Kjøp Billettar

Foredrag, kvar dag: Menneske og museum

På 1800-talet var det ein etablert praksis i Europa å vise fram ulike såkalla “eksotiske” folkeslag på utstilling. I boka På ville veger? skriv forskar Cathrine Baglo om korleis også dei norske samane var del av dette. 

Korleis blei det opplevd for dei involverte? Med utgangspunkt i boka, snakkar Baglo i dette foredraget om eksotisering og normalitet, og om at det finst fleire aspekt ved denne historia enn dei som kan verke mest opplagde. 

Foredraget vil vere på norsk.

Del Innhald