Skip to the content
}

Cathrine Baglo

Cathrine Baglo (f. 1969, Noreg) er ein skribent og forskar som har gjort mykje forsking på kulturhistoria til samefolket, men også andre urfolk.

Etter ein liten periode som prosjektleiar i Sametinget, har ho arbeidd ved Universitetet i Tromsø og Tromsø Universitetsmuseum sidan 2003. Mellom publikasjonane hennar finn ein På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika (2017).

Artiklane hennar har blitt publiserte i fleire akademiske tidsskrift. For tida jobbar ho med ei bok om etnologen og eventyraren Johan Adrian Jacobsen, og korleis han påverka urfolka han rekrutterte til dei «levande utstillingane» sine.

Del Innhald