Skip to the content

Dato: 08.02.2020

Tid: 15.15 - 16.15

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 150

Kjøp Billettar

Eit eige språk

Da Patrick Chamoiseau var ung skulegut på den franske øya Martinique i Karibia, var det lite rom for det kreolske språket som befolkninga brukte til vanleg. Korleis finne sitt eige språk som forfattar, når orda ein bruker ikkje blir anerkjent, og ein tilhøyrer ein folkesetnad som har blitt undertrykt og blei heldt som slavar i fleire hundreår? 

I denne samtalen med omsetjar Synneve Sundby, snakkar Chamoiseau om vegen til skrivinga, om kjønn, kreolitet og kva litteraturen kan bety. 

Med støtte frå Institut francais de Norvège

Del Innhald