Skip to the content
}

Patrick Chamoiseau

Patrick Chamoiseau (f. 1953, Martinique) er ein franskspråkleg forfattar som har vore ein leiande figur i den litterære créolité-rørsla. 

Etter å ha studert i Paris vende Chamoiseau tilbake til Martinique, der forfattarskapen hans ofte har blitt inspirert av kreolsk kultur. I 1989 ga han saman med to andre forfattarar ut Eloge de la créolité, som blei startpunktet for créolité-rørsla, ei feiring av mangfaldet og styrken i fransk-karibisk kultur. 

I 1992 fekk romanen hans Texaco Prix Goncourt, Frankrike sin mest prestisjefulle litteraturpris. 

Texaco blei også valgt ut av New York Times som “Notable Book of the Year”, og skildra i The Mail & Guardian som “the work of a genius.” Nærare tretti år seinare er han kjend som ein av samtida sine mest innovative og kraftfulle franskspråklege forfattarar. 

 

 

A writer who has the sophistication of the modern novelist, and it is from that position (as an heir of Joyce and Kafka) that he holds out his hand to the oral prehistory of literature.

Milan Kundera om Patrick Chamoiseau

A masterpiece, the work of a genius, a novel that deserves to be known as much as Fanon’s The Wretched of the Earth and Cesaire’s Return to My Native Land.

Percy Zvomuya, Mail & Guardian om Texaco
Del Innhald