Skip to the content
}

Gloria Gervitz

Gloria Gervitz (f. 1943, Mexico) er ein poet som nedstammar frå ukrainske jødar, for tida busett i USA. I 2019 vart ho tildelt Pablo Neruda Prize for Ibero-American Poetry.

Forfattarskapen hennar består hovudsakleg av eitt langt dikt, Migraciones (Migrasjonar). Den fyrste delen av diktet, Shajarit, kom i 1979, og den sjuande blei gitt ut i 2003. Ein redigert og lengre versjon av diktet vart utgjeven i 2016, no utan inndelingar i seksjonar.

Som heilskap blir Migraciones sett på som eit av dei mest vesentlege langdikta som har kome ut på noko språk dei siste femti åra. Den siste versjonen av diktet kom ut i 2019, og verket er framleis i endring. Det har blitt omsett til ulike språk, inkludert engelsk, tysk, svensk, arabisk og kjem på norsk i 2020.

The achievement of a great poetic talent: a complex tribute to the complex world from which it comes.

Jerome Rothenberg om Migrations

These passionate confessions are grounded in a profound knowledge of religious rituals, and a wide range of literary influences springing from a variety of languages.

Foreword Reviews om Migrations
Del Innhald