Skip to the content

Dato: 17.02.2019

Tid: 14.15 - 15.00

Stad: Auditoriet

Natur og litteratur

Sjangeren nature writing breier om seg. I boka Skogens historie viser forskar og forfattar Reidar Müller kva for plass skogen har i menneska si førestillingsverd, men også kva tyding den har for dyra, særleg for ulven. Medan Müller vandrar i skogen, tar forfattar Andreas Tjernshaugen oss med ut på djupet. I boka Hvaleventyret skriv han om blåkvalen, det største dyret som nokon gong har eksistert.

Er forholdet vårt til naturen i ferd med å endre seg? Og korleis kjem dette til uttrykk i litteraturen? Samtalen blir leia av journalist og forfattar Kjersti Sandvik.

I samarbeid med Prosalong/Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening.

Gratis

Samtalen vil vere på norsk.

Del Innhald