Skip to the content

Dato: 17.02.2019

Tid: 14.15 - 14.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 70/50,- (stud.)

Kjøp Billettar

Ein gud for alle

Den norske kyrkja er ikkje lenger ei statskyrkje. Korleis har ho endra seg? Og kva skal ho vere i dag? Journalist Tomm Kristiansen og prost Trond Bakkevig fortel sin versjon av dei siste femti års kyrkjehistorie i boka Da Gud skiftet mening.

I dette foredraget vil Tomm Kristiansen fortelje om korleis kyrkja har gått frå bibeltruskap til å vigsle kvinnelege prestar og homofile, og om kyrkja sitt engasjement i kampen mot apartheid, mot atomvåpen og for miljøet.

Foredraget vil vere på norsk.

Om du legg fem eller fleire billettar til LittfestBergen-arrangement i handlekorga og betalar for dei samtidig, får du automatisk 20 prosent rabatt.

Del Innhald