Skip to the content

Dato: 15.02.2019

Tid: 17.00 - 18.00

Stad: Auditoriet

Pris: 130/90 (stud.)

Kjøp Billettar

Det han sa

Korleis har ideen om at menn er det såkalla ”sterke kjønn” fått feste? Er dei biologiske skilnadene mellom kjønna så store som ein skulle tru, eller har vi rett og slett latt oss lure av språket?

I boka Inferior – How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story viser forskingsjournalisten og forfattaren Angela Saini korleis forutinntatte haldningar har prega forskinga på biologi og kjønn. Forfattar og lingvist Helene Uri har i si Bragepris-løna bok Hvem sa hva?, undersøkt korleis kjønnsforskjellar blir danna og oppretthaldt gjennom språket. Dei møtest til samtale under leiing av litteraturvitar og kjønnsforskar Kari Jegerstedt.

Samtalen vil vere på engelsk.

130/90,- (stud.)

Om du legg fem eller fleire billettar til LittfestBergen-arrangement i handlekorga og betalar for dei samtidig, får du automatisk 20 prosent rabatt.

Del Innhald