Skip to the content

Dato: 09.02.2024

Tid: 15.30 - 16.15

Stad: Auditoriet

Pris: 190/80 (student)

Kjøp Billettar

Prosalong: Bokbål – ein europeisk tradisjon

Bøker har blitt brende og øydelagde på andre måtar i over tre tusen år. Politiske og religiøse makthavarar brenner bøker for å hindre tru, ideologi, meiningar eller kunnskap. Opprørsgrupper brenner bøker i protest, ofte mot slike makthavarar. Ottar Grepstad har utvikla omgrepet "symbolsk vald" og fremjar eit resonnement om dette i Brent ord. Bokbål mot språk i Noreg 1912–2005 (2022) og i Farlege språk. Historisk lesebok om språkkonfliktar (2024). Grepstad ser blant anna på bokbål mot islam i lys av dette når han møter professor og språkvitar Gunnstein Akselberg i samtale om ord som våpen.

Prosalongen blir arrangert i samarbeid med Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining (NFFO). NFFO-medlemmar får gratis tilgang mot framvising av medlemskort.

Del Innhald