Skip to the content
}

Ottar Grepstad

Sara Berntsen

Ottar Grepstad (f. 1953, Noreg) er sakprosaforfattar og har vore sentral i ei rekke kulturinstitusjonar. Han er kjend som «nasjonal språkstrateg» og sentral i det å fremme nynorsk skriftkultur.

Grepstad har vore direktør for Nynorsk kultursentrum. Han grunnla og var redaktør for leksikonet Allkunne, var redaktør og assisterande forlagssjef i Det Norske Samlaget, har vore rådsmedlem i Norsk kulturråd, styreleiar i Språkrådet, redaktør i Syn og Segn, og har hatt fleire politiske verv.

Grepstad har skrive ei rekke sakprosabøker, hovudsakleg om språkrelaterte emne. Den siste, frå 2022, er Brent ord: Bokbål mot språk i Noreg 1912–2005.

Del Innhald