Skip to the content

Dato: 08.02.2024

Tid: 09.00 -

Stad: Olav H. Hauge

Norsk PEN

Ungdom i dag har tilgang til fleire plattformer for å uttrykke seg, men kor enkelt er det eigentleg å ytre seg i dagens ytringsklima? Og i kva grad tek media ansvar for å styrkje ungdomens røyster og ruste dei mot motstemmer og kommentarfelt? Norsk PEN inviterer vidaregåande elevar og mediehus til eit spennande dialogmøte kor dei ønskjer å utforske desse spørsmåla saman, med mål om å skape ein meir inkluderande og tryggare ytringsarena for unge.

Lukka arrangement for skular.

 

Del Innhald