Skip to the content

Dato: 05.02.2022

Tid: 15.00 - 16.00

Stad: Bergen Offentlige Bibliotek

Pris: Gratis

Kjøp Billettar

Opprop mot støvete haldningar

Håndbok for unge antirasister av Tinashe Williamson belyser og engasjerer, og oppfordrar til det aller viktigaste, nemlig dialog. Gjennom ti kapittel og ti fiktive karakterar svarer Williamson på spørsmål om kva rasisme eigentleg er, kvifor representasjon er viktig, og kva ein kan seie viss ein opplever at nokon blir diskriminert på grunn av hudfargen sin.  

Rasisme er eit vanskeleg tema for dei vaksne å navigere i, og for mange er det difor ekstra krevjande å snakke med barna om det. For kva skal ein seie? Kor skal ein starte?  

Denne engasjerande, inkluderande og lærerike boka er skriven i skuledagbokformat med oppgåver og samtalar som barna lett kan ha med dei vaksne heime eller saman med klassen på skulen. Målet er å gi stafettpinnen vidare til den oppveksande generasjonen og få dei til å føle at dei har makt til å endre verda.  

Innleiing ved forfattaren og intervju. Det er mogeleg å stille spørsmål frå salen.

Arrangementet er gratis, men følg billettlenka for påmelding.

Del Innhald