Skip to the content
Lukas Lehner

Dato: 12.02.2022

Tid: 15.45 - 16.15

Stad: Alver

Pris: 80/40 (student)

Kjøp Billettar

Føredrag: Filosofi på norsk

Kvifor treng vi filosofi, og kor viktig er det å få tenke og skrive på morsmålet?

Filosofien stiller nokre av dei mest grunnleggande spørsmåla om livet og verda vi lever i. Han hjelper oss å tenke, søke og forstå og er dermed noko som vedkjem oss alle. Professor i filosofi Einar Duenger Bøhn gav ut boka Meningen med livet i 2019. Han vil ta oss med på ei danningsreise og snakke om kvifor filosofi er så viktig, og kvifor vi treng meir av han på norsk.

Del Innhald