Skip to the content
}

Laila Bokhari

Iffit Qureshi

Laila Bokhari (f.1974, Storbritannia) er norsk statsvitar, forskar og forfattar.

Ho har særleg forska på terrorisme og politisk motivert vald i Sør- og Sentral-Asia, Midtausten og Europa.

Bokhari har tjenestegjort ved FNs Sikringsråds Al-Qaida Taliban Monitoring team i New York, arbeidd ved Norsk utanrikspolitisk insitutt (NUPI), og vore rådgivar i ulike NATO-arbeidsgrupper. 

Frå 2013 var ho statssekretær ved statsministarens kontor, og ho var også statssekretær i Utanriksdepartementet frå 2016–2017.

I 2010 gav ho ut boka Hellig Vrede. Min reise gjennom Pakistan og i 2015 gav ho ut Arven etter far, i samarbeid med Åshild Eidem.

Del Innhald