Skip to the content
}

Jørgen Watne Frydnes

Stian Bromark

Jørgen Watne Frydnes (f. 1984, Norge) er dagleg leiar av Utøya AS.

Frydnes er utdanna statsvitar frå Universitetet i Oslo og har ein mastergrad i internasjonal politikk frå Universitetet i York. Frå 2004 til 2011 jobba han i Leger uten grenser, og var styremedlem der frå 2014 til 2017. I 2011 starta han i jobben som dagleg leiar av Utøya AS.

Han er styremedlem i Den Norske Helsingforskomité, og blei i 2020 utnemnd til medlem i Den Norske Nobelkomité.

I 2021 gav han ut boka Ingen mann er en øy.

Del Innhald