Skip to the content
Transfer forlag/Hanne Kjersti S. Iversen

Dato: 12.02.2021

Tid: 09.00 - 09.45

Stad: Alver

Poeten som ikkje lar seg målbinde

I Iran er det vanleg å lese dikt, og det er vanleg å skrive dikt. Men i Iran kan du òg bli drepen for å offentleggjere dikta du skriv. Fatemeh Ekhtesari er iransk poet, kunstnar og jordmor frå Teheran. For mange unge i heimlandet er ho kjend frå sosiale medium, for å skrive om kvinners rettar – og for å ha kledd seg ut som ein gut for å gå på fotballkamp, noko berre menn har lov til. Etter å ha vore fengsla og torturert fleire gonger, blei ho igjen dømd, denne gongen til 11,5 år og 99 piskeslag. Då flykta ho, og har sidan 2017 budd på Lillehammer. I 2020 kom den første diktsamlinga hennar ut på norsk. Forfattaren blir intervjua av elevar.

Dette arrangementet vil vere på engelsk.

Aktuell bok: Vi overlever ikke (gjendiktet av Nina Zandjani, TransFe:r 2020)

Samtalen blir òg halde i Auditoriet klokka 10:00.

Lukka arrangement for skular (blir òg strøymt)

Del Innhald