Skip to the content
Markus Spiske

Dato: 12.02.2021

Tid: 11.15 - 12.00

Stad: Bergen Offentlige Bibliotek

Kva er ekstremisme?

Kva er eigentleg ekstremisme? Kvifor blir nokon ekstremist? Og er ein ekstremist det same som ein terrorist? Kva er det som gjer at nokre er villige til å ofre livet for det dei trur på? Kan det hende med alle? Kristian Bjørkelo har skrive boka Ekstremisme og vil gi ei innføring i omgrepet.

Aktuell bok: Ekstremisme (Humanist forlag, 2016)

Føredraget blir òg halde i Alver klokka 12:15

Lukka arrangement for skular (blir òg strøyma)

Del Innhald