Skip to the content

Dato: 13.02.2021

Tid: 18.15 - 19.15

Stad: Olav H. Hauge

Generasjonssamtale V: Samisk historietime (utsett)

Ein del av norsk historie som det blir snakka lite om, er korleis samiske barn blei tvinga inn i norsk språk, kultur og mentalitet, og korleis dette sette djupe spor, både i barn, familiar og i samfunnet. Den nye diktsamlinga Leve blant reptiler av Mary Ailonieida Sombán Mari og ungdomsromanen Lappjævel av Kathrine Nedrejord tar på ulikt vis for seg denne mørke sida av norsk historie.  

Nedrejord og Sombán Mari tilhøyrer to ulike generasjonar samar. Korleis opplever dei at denne delen av samisk historie blir formidla i dag, på samisk og på norsk? Dei to møter Tomm Kristiansen til samtale om samisk oppvekst og kva som har endra seg i relasjonen mellom samar og nordmenn.

 

Del Innhald