Skip to the content

Dato: 13.02.2021

Tid: 15.00 - 16.00

Stad: Alver

Generasjonssamtale IV: Trufast eller fri?

Synet på omsetting har forandra seg gjennom tidene. I grove trekk har det veksla mellom ytterpunkta «trufast» og «fri»: Den trufaste omsettinga ligg nærast originalteksten, medan den frie er mest tilpassa språket og kulturen den skal fungere i.

Det har kanskje ikkje vore eit ideologisk paradigmeskifte i løpet av den knappe generasjonen mellom Toril Hanssens og Preben Jordals debutar som skjønnlitterære omsettarar, høvesvis i 1988 og 2007. Men har dei teknologiske endringane i samfunnet gjort noko med måten ein omsett på i dag, samanlikna med for 40 år sidan? Og i kva grad endrar ideala til ein omsettar seg over tid? Toril Hansen og Preben Jordal diskuterer omsetting før og no med kritikar og omsettar Margunn Vikingstad.

I samarbeid med Norsk Oversetterforening

Del Innhald