Skip to the content

Dato: 11.02.2021

Tid: 09.00 - 09.45

Stad: Olav H. Hauge

Ein vegvisar i klimaopprøret

Gaute Eiterjord er tidlegare leiar av Natur og Ungdom og kjemper for klimaet. Han har skrive boka Klimaopprøret, med den talande undertittelen Kunsten å hamle opp med tafatte politikarar, klimafornektande gubbar og andre nettroll som øydelegg framtida di. Gaute Eiterjord fortel om kva som står på spel og korleis ein sjølv kan engasjere seg. Forfattaren blir intervjua av elevar.

Aktuell bok: Klimaopprøret (Aschehoug, 2020)

Samtalen blir òg halde i Auditoriet klokka 10:00.

Lukka arrangement for skular (blir òg strøyma)

Del Innhald