Skip to the content

Dato: 10.02.2021

Tid: 11.15 - 12.00

Stad: Auditoriet

Å miste seg sjølv

Samane er urfolket i Sápmi, som er eit område i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Likevel har dei blitt frårøva språk og kultur. Samiske barn blei tvinga til å gå på internatskule der dei lærte norsk, og der det var forbode å snakke samisk. I romanen Lappjævel skildrar Kathrine Nedrejord, sjølv samisk, korleis ein gut blir pressa inn den norske kulturen og til slutt føler han seg verken heime i det samiske eller i det norske. Forfattaren blir intervjua av elevar.

Aktuell bok: Lappjævel (Aschehoug, 2020)

Lukka arrangement for skular (blir òg strøymt)

Del Innhald