Skip to the content
}

Line Norman Hjorth

Line Norman Hjorth (f.1983, Noreg) underviser, forskar og er skribent innan fagfeltet Lov og litteratur. I doktoravhandlinga si (UiB, 2019) var ho særleg oppteken av språkbruk og fortellingar i rettssalen. Det siste halvanna året har Norman Hjorth vore knytt til det tverrfaglege forskningsprosjektet A Narratology of Criminal Cases ved Universitetet i Bergen.

Del Innhald