Skip to the content
}

Alwynne Pritchard

Alwynne Pritchard (f. 1968, Skottland) er forfattar, komponist og kunstnar med base i Bergen.

Frå 1995 til 2008 arbeidde ho som skribent og programleiar for BBC radio 3. I 2016 fekk ho i oppdrag å lage ein «markør» for å feire opninga av Snøhetta si bygning for Universitetet i Bergen og Fakultet for kunst, musikk og design, og i den anledning gav ho ut dikt- og tekstsamlinga «up without an insistent casting away».

Alwynne er medstiftar av det bergensbaserte musikkteaterkompaniet Neither Nor.

Del Innhald