Skip to the content

Dato: 06.02.2020

Tid: 20.00 - 20.45

Stad: Alver

Pris: 150

Kjøp Billettar

Statsautoriserte minne

I ei tid kor den russiske staten forsøker å skape ei patriotisk, einsarta framstilling av landets historie, tar Maria Stepanova i si nyaste bok ei heilt anna retning: Gjennom kvardagslege gjenstandar og erfaringar undersøker ho si eiga russisk-jødiske familiehistorie. 

Stepanova møter professor i russisk, Ingunn Lunde, til samtale om korleis enkeltmenneskets erfaringar kolliderer med statens monopolisering av det kollektive minnet. 

Samtala vil vere på engelsk.

Del Innhald