Skip to the content

Dato: 07.02.2020

Tid: 19.00 - 20.00

Stad:

Opning, Lydgalleriet: Skrivespill

SKRIVESPILL er ein nyprodusert lydmusikalsk installasjon der forholdet til språk, og ulikskapar i vår måte å oppfatte kryssande samtalar i kvardagen, står sentralt. Videoinstallasjonen inneheld filmsekvensar tatt opp under lunsjen til forfattarstudentane på Skrivekunstakademiet i Hordaland. Skrivekunsten blir omtala i blant anna speltermar der fiktive dialogar og inngår som lydelement i rommet. Kortare dialogsekvensar møter kvarandre som luftige fragmentariske diskusjonar om forfattarmetodar med spørsmål og misforståingar, forvirring og avbrot; med kommentarar om mat som ei stadig insisterande gjentaking.

Ingrid Berven har bakgrunn i musikk og visuell kunst og har i SKRIVESPILL invitert forfattar og dramatikar Cecilie Løveid.

I samarbeid med Lydgalleriet.

Adressa er Østre Skostredet 3, og arrangementet vil vere på norsk.

Gratis

Del Innhald